Ngày mở thưởng

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 24-05-2017

Giải tám 77
Giải bảy 729
Giải sáu 6726 - 0227 - 9731
Giải năm 9108
Giải tư 53702 - 66344 - 90985 - 57723 - 83662 - 24220 - 85813
Giải ba 43225 - 95807
Giải nhì 64898
Giải nhất 48130
Giải đặc biệt 652148
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 07 - 08 - 13 - 20 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 44 - 48 - 62 - 77 - 85 - 98

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 17-05-2017

Giải tám 22
Giải bảy 942
Giải sáu 9808 - 5243 - 5706
Giải năm 3587
Giải tư 46983 - 89132 - 19864 - 64271 - 82876 - 05340 - 07665
Giải ba 31481 - 53840
Giải nhì 02385
Giải nhất 63777
Giải đặc biệt 074210
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 08 - 10 - 22 - 32 - 40[2] - 42 - 43 - 64 - 65 - 71 - 76 - 77 - 81 - 83 - 85 - 87

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 10-05-2017

Giải tám 03
Giải bảy 737
Giải sáu 8737 - 1505 - 7962
Giải năm 2382
Giải tư 62120 - 21085 - 92628 - 05266 - 47913 - 64061 - 87321
Giải ba 89181 - 85415
Giải nhì 39199
Giải nhất 02652
Giải đặc biệt 687524
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 05 - 13 - 15 - 20 - 21 - 24 - 28 - 37[2] - 52 - 61 - 62 - 66 - 81 - 82 - 85 - 99

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 03-05-2017

Giải tám 56
Giải bảy 590
Giải sáu 9115 - 6251 - 2579
Giải năm 0520
Giải tư 95279 - 20722 - 41017 - 78312 - 83131 - 03195 - 09094
Giải ba 48539 - 14253
Giải nhì 64068
Giải nhất 13544
Giải đặc biệt 645245
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
12 - 15 - 17 - 20 - 22 - 31 - 39 - 44 - 45 - 51 - 53 - 56 - 68 - 79[2] - 90 - 94 - 95

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 26-04-2017

Giải tám 45
Giải bảy 640
Giải sáu 9083 - 7606 - 1524
Giải năm 1604
Giải tư 25317 - 94781 - 38148 - 07047 - 10048 - 63248 - 32315
Giải ba 65878 - 56488
Giải nhì 40453
Giải nhất 48405
Giải đặc biệt 779356
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 05 - 06 - 15 - 17 - 24 - 40 - 45 - 47 - 48[3] - 53 - 56 - 78 - 81 - 83 - 88

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 19-04-2017

Giải tám 60
Giải bảy 554
Giải sáu 3957 - 2097 - 4914
Giải năm 3914
Giải tư 06842 - 70681 - 64104 - 42729 - 54042 - 52742 - 63779
Giải ba 63668 - 86238
Giải nhì 75900
Giải nhất 10090
Giải đặc biệt 017785
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 04 - 14[2] - 29 - 38 - 42[3] - 54 - 57 - 60 - 68 - 79 - 81 - 85 - 90 - 97

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 12-04-2017

Giải tám 93
Giải bảy 259
Giải sáu 0466 - 0244 - 2417
Giải năm 1518
Giải tư 87410 - 02862 - 19168 - 53707 - 45016 - 29688 - 69316
Giải ba 63479 - 18181
Giải nhì 46105
Giải nhất 20184
Giải đặc biệt 531650
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 07 - 10 - 16[2] - 17 - 18 - 44 - 50 - 59 - 62 - 66 - 68 - 79 - 81 - 84 - 88 - 93

XSDN xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 05-04-2017

Giải tám 78
Giải bảy 880
Giải sáu 4480 - 3080 - 8074
Giải năm 1292
Giải tư 98082 - 24729 - 07234 - 29045 - 28334 - 26633 - 88134
Giải ba 16085 - 00292
Giải nhì 44106
Giải nhất 36294
Giải đặc biệt 569695
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 29 - 33 - 34[3] - 45 - 74 - 78 - 80[3] - 82 - 85 - 92[2] - 94 - 95