Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 22-06-2016

Giải tám 12
Giải bảy 049
Giải sáu 9419 - 0995 - 2601
Giải năm 6280
Giải tư 76840 - 28224 - 17191 - 44978 - 42844 - 67566 - 11964
Giải ba 78594 - 99087
Giải nhì 74371
Giải nhất 65828
Giải đặc biệt 260181
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 12 - 19 - 24 - 28 - 40 - 44 - 49 - 64 - 66 - 71 - 78 - 80 - 81 - 87 - 91 - 94 - 95

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 15-06-2016

Giải tám 38
Giải bảy 534
Giải sáu 7349 - 3659 - 0717
Giải năm 5682
Giải tư 58743 - 89616 - 98469 - 94745 - 65765 - 12728 - 46717
Giải ba 34184 - 97216
Giải nhì 33665
Giải nhất 83556
Giải đặc biệt 964353
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
16[2] - 17[2] - 28 - 34 - 38 - 43 - 45 - 49 - 53 - 56 - 59 - 65[2] - 69 - 82 - 84

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 08-06-2016

Giải tám 53
Giải bảy 419
Giải sáu 3306 - 2641 - 1902
Giải năm 7669
Giải tư 29911 - 26906 - 13468 - 72708 - 52090 - 56657 - 79054
Giải ba 23006 - 82216
Giải nhì 15163
Giải nhất 82020
Giải đặc biệt 189849
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 06[3] - 08 - 11 - 16 - 19 - 20 - 41 - 49 - 53 - 54 - 57 - 63 - 68 - 69 - 90

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 01-06-2016

Giải tám 18
Giải bảy 999
Giải sáu 4788 - 1478 - 4200
Giải năm 9865
Giải tư 68991 - 63473 - 99970 - 21857 - 10937 - 84206 - 22995
Giải ba 00601 - 28035
Giải nhì 40080
Giải nhất 94960
Giải đặc biệt 553042
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 01 - 06 - 18 - 35 - 37 - 42 - 57 - 60 - 65 - 70 - 73 - 78 - 80 - 88 - 91 - 95 - 99

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 25-05-2016

Giải tám 50
Giải bảy 311
Giải sáu 2933 - 4393 - 6254
Giải năm 2933
Giải tư 10110 - 73842 - 07338 - 29494 - 78078 - 20940 - 18167
Giải ba 57797 - 39557
Giải nhì 18874
Giải nhất 60804
Giải đặc biệt 608368
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 10 - 11 - 33[2] - 38 - 40 - 42 - 50 - 54 - 57 - 67 - 68 - 74 - 78 - 93 - 94 - 97

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 18-05-2016

Giải tám 46
Giải bảy 863
Giải sáu 7419 - 3772 - 7552
Giải năm 5100
Giải tư 00826 - 31614 - 26041 - 26523 - 86759 - 00502 - 33664
Giải ba 45466 - 11079
Giải nhì 10859
Giải nhất 60323
Giải đặc biệt 134932
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 02 - 14 - 19 - 23[2] - 26 - 32 - 41 - 46 - 52 - 59[2] - 63 - 64 - 66 - 72 - 79

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 11-05-2016

Giải tám 93
Giải bảy 737
Giải sáu 5285 - 0277 - 9610
Giải năm 3625
Giải tư 88094 - 64785 - 26935 - 19177 - 78095 - 83776 - 76342
Giải ba 06626 - 88488
Giải nhì 78462
Giải nhất 40859
Giải đặc biệt 686819
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
10 - 19 - 25 - 26 - 35 - 37 - 42 - 59 - 62 - 76 - 77[2] - 85[2] - 88 - 93 - 94 - 95

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 04-05-2016

Giải tám 07
Giải bảy 014
Giải sáu 0276 - 3127 - 5111
Giải năm 2404
Giải tư 55439 - 24640 - 07790 - 02560 - 10603 - 39596 - 39448
Giải ba 37473 - 96561
Giải nhì 67788
Giải nhất 07077
Giải đặc biệt 709186
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 04 - 07 - 11 - 14 - 27 - 39 - 40 - 48 - 60 - 61 - 73 - 76 - 77 - 86 - 88 - 90 - 96