Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 19-07-2017 - XSDN

Giải tám 30
Giải bảy 273
Giải sáu 8649 - 1556 - 6505
Giải năm 7063
Giải tư 24563 - 86300 - 59559 - 39414 - 18135 - 66876 - 73841
Giải ba 79518 - 23882
Giải nhì 75491
Giải nhất 18106
Giải đặc biệt 585709
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 05 - 06 - 09 - 14 - 18 - 30 - 35 - 41 - 49 - 56 - 59 - 63[2] - 73 - 76 - 82 - 91

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 12-07-2017 - XSDN

Giải tám 48
Giải bảy 260
Giải sáu 7819 - 8324 - 1773
Giải năm 3997
Giải tư 96965 - 95758 - 71478 - 79470 - 36242 - 94796 - 25070
Giải ba 90981 - 60187
Giải nhì 33934
Giải nhất 11457
Giải đặc biệt 299197
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
19 - 24 - 34 - 42 - 48 - 57 - 58 - 60 - 65 - 70[2] - 73 - 78 - 81 - 87 - 96 - 97[2]

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 05-07-2017 - XSDN

Giải tám 12
Giải bảy 535
Giải sáu 8388 - 9870 - 6805
Giải năm 8395
Giải tư 88180 - 18707 - 67028 - 16310 - 04399 - 53468 - 95917
Giải ba 20435 - 68068
Giải nhì 85738
Giải nhất 72988
Giải đặc biệt 526708
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 17 - 28 - 35[2] - 38 - 68[2] - 70 - 80 - 88[2] - 95 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 28-06-2017 - XSDN

Giải tám 28
Giải bảy 406
Giải sáu 0599 - 1769 - 6380
Giải năm 4648
Giải tư 83651 - 50981 - 20981 - 46524 - 51882 - 11703 - 37494
Giải ba 10542 - 14221
Giải nhì 69751
Giải nhất 29749
Giải đặc biệt 277917
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 06 - 17 - 21 - 24 - 28 - 42 - 48 - 49 - 51[2] - 69 - 80 - 81[2] - 82 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 21-06-2017 - XSDN

Giải tám 67
Giải bảy 387
Giải sáu 8824 - 4448 - 7713
Giải năm 9270
Giải tư 52363 - 30548 - 96263 - 11929 - 42831 - 04104 - 67433
Giải ba 29085 - 45755
Giải nhì 73316
Giải nhất 98710
Giải đặc biệt 820386
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 10 - 13 - 16 - 24 - 29 - 31 - 33 - 48[2] - 55 - 63[2] - 67 - 70 - 85 - 86 - 87

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 14-06-2017 - XSDN

Giải tám 11
Giải bảy 069
Giải sáu 8710 - 5645 - 3848
Giải năm 7106
Giải tư 56277 - 76887 - 30989 - 60546 - 74933 - 10956 - 39833
Giải ba 65061 - 49574
Giải nhì 90178
Giải nhất 16151
Giải đặc biệt 671351
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 10 - 11 - 33[2] - 45 - 46 - 48 - 51[2] - 56 - 61 - 69 - 74 - 77 - 78 - 87 - 89

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 07-06-2017 - XSDN

Giải tám 08
Giải bảy 561
Giải sáu 8188 - 8238 - 3709
Giải năm 8615
Giải tư 07768 - 38576 - 62178 - 71425 - 37292 - 69480 - 77322
Giải ba 81464 - 82102
Giải nhì 83231
Giải nhất 78013
Giải đặc biệt 799033
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 08 - 09 - 13 - 15 - 22 - 25 - 31 - 33 - 38 - 61 - 64 - 68 - 76 - 78 - 80 - 88 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 31-05-2017 - XSDN

Giải tám 28
Giải bảy 873
Giải sáu 5825 - 6650 - 3648
Giải năm 9085
Giải tư 31517 - 61559 - 01188 - 64497 - 88270 - 80541 - 02465
Giải ba 66992 - 41927
Giải nhì 77727
Giải nhất 21076
Giải đặc biệt 499150
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
17 - 25 - 27[2] - 28 - 41 - 48 - 50[2] - 59 - 65 - 70 - 73 - 76 - 85 - 88 - 92 - 97