Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 16-05-2018 - XSDN

Giải tám 85
Giải bảy 467
Giải sáu 3413 - 0425 - 7125
Giải năm 3939
Giải tư 91987 - 06549 - 46514 - 30528 - 08769 - 98142 - 27266
Giải ba 74485 - 78765
Giải nhì 79011
Giải nhất 30890
Giải đặc biệt 719280
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
11 - 13 - 14 - 25[2] - 28 - 39 - 42 - 49 - 65 - 66 - 67 - 69 - 80 - 85[2] - 87 - 90

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 09-05-2018 - XSDN

Giải tám 67
Giải bảy 229
Giải sáu 9260 - 3845 - 0656
Giải năm 3110
Giải tư 57003 - 21560 - 69204 - 16299 - 81227 - 22750 - 29958
Giải ba 24528 - 54608
Giải nhì 65860
Giải nhất 95524
Giải đặc biệt 754411
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 24 - 27 - 28 - 29 - 45 - 50 - 56 - 58 - 60[3] - 67 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 02-05-2018 - XSDN

Giải tám 69
Giải bảy 741
Giải sáu 2933 - 4759 - 3205
Giải năm 0888
Giải tư 20376 - 44093 - 59339 - 48904 - 27532 - 63456 - 50913
Giải ba 58367 - 72465
Giải nhì 43852
Giải nhất 76663
Giải đặc biệt 533867
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 05 - 13 - 32 - 33 - 39 - 41 - 52 - 56 - 59 - 63 - 65 - 67[2] - 69 - 76 - 88 - 93

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 25-04-2018 - XSDN

Giải tám 04
Giải bảy 814
Giải sáu 7194 - 8886 - 2840
Giải năm 6890
Giải tư 88603 - 63855 - 43062 - 42085 - 11140 - 45635 - 70557
Giải ba 16690 - 17684
Giải nhì 77575
Giải nhất 60295
Giải đặc biệt 252617
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 04 - 14 - 17 - 35 - 40[2] - 55 - 57 - 62 - 75 - 84 - 85 - 86 - 90[2] - 94 - 95

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 18-04-2018 - XSDN

Giải tám 84
Giải bảy 467
Giải sáu 0832 - 8733 - 8680
Giải năm 9882
Giải tư 49667 - 77259 - 11399 - 95155 - 02568 - 96887 - 16908
Giải ba 24249 - 52067
Giải nhì 31448
Giải nhất 61588
Giải đặc biệt 800383
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
08 - 32 - 33 - 48 - 49 - 55 - 59 - 67[3] - 68 - 80 - 82 - 83 - 84 - 87 - 88 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 11-04-2018 - XSDN

Giải tám 48
Giải bảy 618
Giải sáu 4254 - 1080 - 1607
Giải năm 7234
Giải tư 95160 - 02738 - 11388 - 71984 - 35302 - 14588 - 05809
Giải ba 97846 - 77802
Giải nhì 47641
Giải nhất 73318
Giải đặc biệt 261943
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02[2] - 07 - 09 - 18[2] - 34 - 38 - 41 - 43 - 46 - 48 - 54 - 60 - 80 - 84 - 88[2]

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 04-04-2018 - XSDN

Giải tám 78
Giải bảy 923
Giải sáu 4468 - 1694 - 2169
Giải năm 5359
Giải tư 67776 - 45407 - 83609 - 70222 - 02780 - 01243 - 96785
Giải ba 72352 - 32574
Giải nhì 53413
Giải nhất 16653
Giải đặc biệt 788151
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
07 - 09 - 13 - 22 - 23 - 43 - 51 - 52 - 53 - 59 - 68 - 69 - 74 - 76 - 78 - 80 - 85 - 94

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 28-03-2018 - XSDN

Giải tám 57
Giải bảy 289
Giải sáu 3158 - 4830 - 8441
Giải năm 1928
Giải tư 20127 - 18058 - 15858 - 05930 - 39306 - 99910 - 30974
Giải ba 51468 - 03674
Giải nhì 96336
Giải nhất 48253
Giải đặc biệt 968477
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 10 - 27 - 28 - 30[2] - 36 - 41 - 53 - 57 - 58[3] - 68 - 74[2] - 77 - 89