Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 13-09-2017 - XSDN

Giải tám 60
Giải bảy 249
Giải sáu 7806 - 8875 - 8948
Giải năm 7831
Giải tư 03323 - 97521 - 62698 - 38158 - 99728 - 10276 - 45408
Giải ba 86078 - 29442
Giải nhì 20199
Giải nhất 94415
Giải đặc biệt 768580
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 08 - 15 - 21 - 23 - 28 - 31 - 42 - 48 - 49 - 58 - 60 - 75 - 76 - 78 - 80 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 06-09-2017 - XSDN

Giải tám 03
Giải bảy 172
Giải sáu 4409 - 1223 - 2329
Giải năm 0309
Giải tư 59067 - 04614 - 69250 - 58007 - 35938 - 40048 - 34366
Giải ba 54095 - 67718
Giải nhì 45766
Giải nhất 02632
Giải đặc biệt 160084
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 07 - 09[2] - 14 - 18 - 23 - 29 - 32 - 38 - 48 - 50 - 66[2] - 67 - 72 - 84 - 95

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 30-08-2017 - XSDN

Giải tám 39
Giải bảy 804
Giải sáu 2845 - 1924 - 0855
Giải năm 8832
Giải tư 27355 - 38306 - 27772 - 00474 - 94826 - 09372 - 89309
Giải ba 46137 - 74430
Giải nhì 42870
Giải nhất 02105
Giải đặc biệt 219990
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 05 - 06 - 09 - 24 - 26 - 30 - 32 - 37 - 39 - 45 - 55[2] - 70 - 72[2] - 74 - 90

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 23-08-2017 - XSDN

Giải tám 12
Giải bảy 704
Giải sáu 3230 - 8814 - 7945
Giải năm 2064
Giải tư 58498 - 54040 - 22392 - 68462 - 57823 - 46812 - 15355
Giải ba 54834 - 80079
Giải nhì 37413
Giải nhất 47439
Giải đặc biệt 463726
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 12[2] - 13 - 14 - 23 - 26 - 30 - 34 - 39 - 40 - 45 - 55 - 62 - 64 - 79 - 92 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 16-08-2017 - XSDN

Giải tám 29
Giải bảy 741
Giải sáu 1664 - 8741 - 8982
Giải năm 4961
Giải tư 61621 - 19635 - 31485 - 32879 - 38840 - 72163 - 54711
Giải ba 93420 - 86302
Giải nhì 24149
Giải nhất 93828
Giải đặc biệt 358938
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 11 - 20 - 21 - 28 - 29 - 35 - 38 - 40 - 41[2] - 49 - 61 - 63 - 64 - 79 - 82 - 85

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 09-08-2017 - XSDN

Giải tám 77
Giải bảy 808
Giải sáu 6528 - 5822 - 4379
Giải năm 0802
Giải tư 90769 - 12447 - 43555 - 42710 - 79650 - 90952 - 71558
Giải ba 98820 - 73484
Giải nhì 39292
Giải nhất 19225
Giải đặc biệt 238948
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 08 - 10 - 20 - 22 - 25 - 28 - 47 - 48 - 50 - 52 - 55 - 58 - 69 - 77 - 79 - 84 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 02-08-2017 - XSDN

Giải tám 42
Giải bảy 438
Giải sáu 3903 - 9711 - 4527
Giải năm 6918
Giải tư 70658 - 21748 - 98210 - 67051 - 40787 - 09353 - 41966
Giải ba 28496 - 07226
Giải nhì 52874
Giải nhất 32518
Giải đặc biệt 457308
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 08 - 10 - 11 - 18[2] - 26 - 27 - 38 - 42 - 48 - 51 - 53 - 58 - 66 - 74 - 87 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 26-07-2017 - XSDN

Giải tám 47
Giải bảy 254
Giải sáu 4572 - 2919 - 4036
Giải năm 6622
Giải tư 16259 - 55053 - 71698 - 09443 - 13400 - 56647 - 91613
Giải ba 33871 - 27711
Giải nhì 86481
Giải nhất 51336
Giải đặc biệt 445413
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 11 - 13[2] - 19 - 22 - 36[2] - 43 - 47[2] - 53 - 54 - 59 - 71 - 72 - 81 - 98