Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 15-11-2017 - XSDN

Giải tám 74
Giải bảy 454
Giải sáu 2359 - 1607 - 9353
Giải năm 2610
Giải tư 55639 - 15553 - 62017 - 26611 - 09466 - 31926 - 16500
Giải ba 39830 - 61203
Giải nhì 34925
Giải nhất 93583
Giải đặc biệt 877903
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 03[2] - 07 - 10 - 11 - 17 - 25 - 26 - 30 - 39 - 53[2] - 54 - 59 - 66 - 74 - 83

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 08-11-2017 - XSDN

Giải tám 85
Giải bảy 606
Giải sáu 5548 - 5513 - 0156
Giải năm 6574
Giải tư 45080 - 22130 - 11742 - 01513 - 06477 - 22557 - 01767
Giải ba 85670 - 29122
Giải nhì 48352
Giải nhất 40534
Giải đặc biệt 176017
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 13[2] - 17 - 22 - 30 - 34 - 42 - 48 - 52 - 56 - 57 - 67 - 70 - 74 - 77 - 80 - 85

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 01-11-2017 - XSDN

Giải tám 30
Giải bảy 972
Giải sáu 5746 - 4096 - 0180
Giải năm 4710
Giải tư 65669 - 16861 - 26796 - 49045 - 38113 - 01774 - 04901
Giải ba 89055 - 05033
Giải nhì 55627
Giải nhất 00549
Giải đặc biệt 844899
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 10 - 13 - 27 - 30 - 33 - 45 - 46 - 49 - 55 - 61 - 69 - 72 - 74 - 80 - 96[2] - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 25-10-2017 - XSDN

Giải tám 63
Giải bảy 654
Giải sáu 8607 - 0955 - 7731
Giải năm 3851
Giải tư 76259 - 65551 - 75213 - 68658 - 88779 - 46225 - 14531
Giải ba 96387 - 84766
Giải nhì 61212
Giải nhất 65592
Giải đặc biệt 330390
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
07 - 12 - 13 - 25 - 31[2] - 51[2] - 54 - 55 - 58 - 59 - 63 - 66 - 79 - 87 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 18-10-2017 - XSDN

Giải tám 42
Giải bảy 902
Giải sáu 0411 - 5055 - 7141
Giải năm 1802
Giải tư 65017 - 70030 - 47478 - 31329 - 11034 - 21577 - 30808
Giải ba 13996 - 03666
Giải nhì 32249
Giải nhất 87363
Giải đặc biệt 737996
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02[2] - 08 - 11 - 17 - 29 - 30 - 34 - 41 - 42 - 49 - 55 - 63 - 66 - 77 - 78 - 96[2]

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 11-10-2017 - XSDN

Giải tám 61
Giải bảy 491
Giải sáu 7044 - 4736 - 5335
Giải năm 3343
Giải tư 22999 - 94054 - 62804 - 88238 - 84834 - 40472 - 43469
Giải ba 97195 - 01584
Giải nhì 13646
Giải nhất 69239
Giải đặc biệt 367115
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 15 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 43 - 44 - 46 - 54 - 61 - 69 - 72 - 84 - 91 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 04-10-2017 - XSDN

Giải tám 88
Giải bảy 444
Giải sáu 6611 - 0145 - 6707
Giải năm 0317
Giải tư 44834 - 83589 - 15568 - 41323 - 74601 - 03449 - 97217
Giải ba 85151 - 22689
Giải nhì 73757
Giải nhất 49097
Giải đặc biệt 868713
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 07 - 11 - 13 - 17[2] - 23 - 34 - 44 - 45 - 49 - 51 - 57 - 68 - 88 - 89[2] - 97

Kết quả Xổ số Đồng Nai: Thứ 4 ngày 27-09-2017 - XSDN

Giải tám 88
Giải bảy 133
Giải sáu 2797 - 5899 - 9323
Giải năm 2134
Giải tư 63524 - 45477 - 05672 - 05490 - 10507 - 81100 - 83519
Giải ba 65703 - 75634
Giải nhì 69240
Giải nhất 04300
Giải đặc biệt 858794
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00[2] - 03 - 07 - 19 - 23 - 24 - 33 - 34[2] - 40 - 72 - 77 - 88 - 90 - 94 - 97 - 99