Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 18-01-2017

Giải tám 85
Giải bảy 670
Giải sáu 9756 - 4736 - 0817
Giải năm 9975
Giải tư 03781 - 78050 - 82878 - 97975 - 02935 - 40364 - 49741
Giải ba 21892 - 31511
Giải nhì 32863
Giải nhất 57359
Giải đặc biệt 556323
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
11 - 17 - 23 - 35 - 36 - 41 - 50 - 56 - 59 - 63 - 64 - 70 - 75[2] - 78 - 81 - 85 - 92

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 11-01-2017

Giải tám 21
Giải bảy 882
Giải sáu 7122 - 8375 - 7647
Giải năm 1308
Giải tư 97853 - 34095 - 50542 - 07187 - 00039 - 64855 - 15725
Giải ba 90765 - 44671
Giải nhì 84207
Giải nhất 43601
Giải đặc biệt 230026
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 07 - 08 - 21 - 22 - 25 - 26 - 39 - 42 - 47 - 53 - 55 - 65 - 71 - 75 - 82 - 87 - 95

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 04-01-2017

Giải tám 75
Giải bảy 924
Giải sáu 0636 - 0126 - 0084
Giải năm 1292
Giải tư 98285 - 45124 - 27000 - 57946 - 19084 - 96106 - 51978
Giải ba 51147 - 52802
Giải nhì 17424
Giải nhất 27786
Giải đặc biệt 091824
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 02 - 06 - 24[4] - 26 - 36 - 46 - 47 - 75 - 78 - 84[2] - 85 - 86 - 92

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 28-12-2016

Giải tám 09
Giải bảy 002
Giải sáu 2333 - 0448 - 4438
Giải năm 8767
Giải tư 26664 - 29485 - 08553 - 25667 - 43764 - 75189 - 70947
Giải ba 04733 - 56526
Giải nhì 81671
Giải nhất 97778
Giải đặc biệt 479522
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 09 - 22 - 26 - 33[2] - 38 - 47 - 48 - 53 - 64[2] - 67[2] - 71 - 78 - 85 - 89

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 21-12-2016

Giải tám 24
Giải bảy 823
Giải sáu 6627 - 2368 - 0397
Giải năm 1618
Giải tư 33081 - 18280 - 32071 - 40418 - 38988 - 80211 - 02426
Giải ba 48479 - 19301
Giải nhì 55973
Giải nhất 45678
Giải đặc biệt 749553
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 11 - 18[2] - 23 - 24 - 26 - 27 - 53 - 68 - 71 - 73 - 78 - 79 - 80 - 81 - 88 - 97

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 14-12-2016

Giải tám 34
Giải bảy 600
Giải sáu 1307 - 2395 - 2583
Giải năm 1289
Giải tư 76357 - 25892 - 75997 - 02182 - 32596 - 64159 - 17474
Giải ba 11958 - 90455
Giải nhì 54813
Giải nhất 53774
Giải đặc biệt 656220
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
00 - 07 - 13 - 20 - 34 - 55 - 57 - 58 - 59 - 74[2] - 82 - 83 - 89 - 92 - 95 - 96 - 97

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 07-12-2016

Giải tám 98
Giải bảy 021
Giải sáu 3539 - 9990 - 2647
Giải năm 8083
Giải tư 10435 - 29851 - 59941 - 03728 - 07166 - 83372 - 39854
Giải ba 66531 - 21705
Giải nhì 41825
Giải nhất 80758
Giải đặc biệt 559867
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 21 - 25 - 28 - 31 - 35 - 39 - 41 - 47 - 51 - 54 - 58 - 66 - 67 - 72 - 83 - 90 - 98

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 30-11-2016

Giải tám 61
Giải bảy 812
Giải sáu 5611 - 2497 - 7091
Giải năm 8721
Giải tư 49183 - 61640 - 02947 - 79372 - 86477 - 71243 - 79669
Giải ba 45998 - 66615
Giải nhì 14177
Giải nhất 40871
Giải đặc biệt 835651
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
11 - 12 - 15 - 21 - 40 - 43 - 47 - 51 - 61 - 69 - 71 - 72 - 77[2] - 83 - 91 - 97 - 98