Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 21-09-2016

Giải tám 08
Giải bảy 806
Giải sáu 0385 - 9715 - 4292
Giải năm 7031
Giải tư 11639 - 08487 - 06487 - 64735 - 56133 - 95358 - 19908
Giải ba 20884 - 01429
Giải nhì 40002
Giải nhất 94876
Giải đặc biệt 569496
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 06 - 08[2] - 15 - 29 - 31 - 33 - 35 - 39 - 58 - 76 - 84 - 85 - 87[2] - 92 - 96

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 14-09-2016

Giải tám 88
Giải bảy 842
Giải sáu 3543 - 6043 - 2147
Giải năm 3955
Giải tư 24039 - 49267 - 56370 - 69466 - 32302 - 29761 - 67765
Giải ba 13851 - 65710
Giải nhì 65592
Giải nhất 21413
Giải đặc biệt 237025
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 10 - 13 - 25 - 39 - 42 - 43[2] - 47 - 51 - 55 - 61 - 65 - 66 - 67 - 70 - 88 - 92

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 07-09-2016

Giải tám 72
Giải bảy 721
Giải sáu 0433 - 1243 - 8972
Giải năm 8137
Giải tư 49906 - 10446 - 18888 - 42962 - 71587 - 75080 - 05223
Giải ba 48233 - 16605
Giải nhì 17975
Giải nhất 61015
Giải đặc biệt 817106
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 06[2] - 15 - 21 - 23 - 33[2] - 37 - 43 - 46 - 62 - 72[2] - 75 - 80 - 87 - 88

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 31-08-2016

Giải tám 12
Giải bảy 766
Giải sáu 5177 - 4064 - 0315
Giải năm 4441
Giải tư 30344 - 43518 - 64956 - 12162 - 77763 - 92292 - 06773
Giải ba 53239 - 91485
Giải nhì 70096
Giải nhất 98342
Giải đặc biệt 204035
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
12 - 15 - 18 - 35 - 39 - 41 - 42 - 44 - 56 - 62 - 63 - 64 - 66 - 73 - 77 - 85 - 92 - 96

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 24-08-2016

Giải tám 17
Giải bảy 662
Giải sáu 2940 - 5290 - 5661
Giải năm 7616
Giải tư 09437 - 58517 - 11536 - 14031 - 14278 - 89676 - 88615
Giải ba 00757 - 74691
Giải nhì 73570
Giải nhất 78145
Giải đặc biệt 802595
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
15 - 16 - 17[2] - 31 - 36 - 37 - 40 - 45 - 57 - 61 - 62 - 70 - 76 - 78 - 90 - 91 - 95

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 17-08-2016

Giải tám 35
Giải bảy 311
Giải sáu 4233 - 2518 - 1359
Giải năm 8963
Giải tư 75316 - 88257 - 59166 - 95401 - 03039 - 63436 - 38405
Giải ba 33646 - 61157
Giải nhì 40865
Giải nhất 13484
Giải đặc biệt 630596
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 05 - 11 - 16 - 18 - 33 - 35 - 36 - 39 - 46 - 57[2] - 59 - 63 - 65 - 66 - 84 - 96

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 10-08-2016

Giải tám 24
Giải bảy 272
Giải sáu 2077 - 5633 - 5680
Giải năm 2058
Giải tư 94913 - 52428 - 40114 - 61146 - 10258 - 73247 - 50794
Giải ba 92420 - 00699
Giải nhì 04854
Giải nhất 73681
Giải đặc biệt 347823
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
13 - 14 - 20 - 23 - 24 - 28 - 33 - 46 - 47 - 54 - 58[2] - 72 - 77 - 80 - 81 - 94 - 99

Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 03-08-2016

Giải tám 64
Giải bảy 610
Giải sáu 7608 - 5075 - 8540
Giải năm 1301
Giải tư 77228 - 31990 - 66630 - 18512 - 37491 - 95537 - 87567
Giải ba 18944 - 40452
Giải nhì 09739
Giải nhất 97744
Giải đặc biệt 387919
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 08 - 10 - 12 - 19 - 28 - 30 - 37 - 39 - 40 - 44[2] - 52 - 64 - 67 - 75 - 90 - 91